Zha'vu'Keldi Kraftens Verden

mars 13, 2007

Grønndrager

Filed under: Nyheter — zhayena @ 10:42 pm

Jeg har lagt ut en artikkel om Grønndragene i dag, som er den minste av alle dragetypene.

Grønndragene er løv- eller gressgrønne og går under flere navn, blant annet Sommerdrager og Løvdrager. Sistnevnte er også deres navn på Zvagah.

De er den aller minste dragetypen og blir sjeldent større enn en halv fot. De bor i store flokker på tre til fire hundre stykker og liker seg best bjørkeskog eller på blomsterenger.

Powered by WordPress