Zha'vu'Keldi Kraftens Verden

april 9, 2007

Kreftene ferdig og praktisk zvagah tilbake

Filed under: Nyheter — zhayena @ 12:21 pm

Da har jeg endelig fått litt tid til å legge ut resten av Kreftene, i tillegg til at jeg har begynt å legge tilbake alt jeg har om praktisk Zvagah på siden.

Det vil da si, grammatikk, emnelister og til slutt ordlister.

Jeg kommer til å bruke zvagah bloggen til å skrive notater og utkast til oversettelser, for de som måtte være spesielt interesserte. – Zvagahbloggen bli lagt ned 21. april 2007

Jeg har forøvrig lagt ‘relaterte artikler’ under kommentarer i stedet, da jeg tror det kan være bedre. – I hvert fall blir det lettere for meg når jeg skal lage ekstra layouts til denne siden ;-)

april 8, 2007

Bokutdrag

Filed under: Nyheter — zhayena @ 4:47 pm

Jeg har laget en ny seksjon under Historier som heter Bokutdrag hvor jeg kommer til å legge ut nettopp små utdrag fra bok kladdene mine.

Jeg har begynt med prologen til Datter av Vinden, da denne allerede har blitt publisert flere steder.

Det er fire år siden jeg begynte på den boka, og jeg har egentlig ikke fått sett så mye på den de siste par årene.

Uansett handlingen utspiller seg ca. 500 år før ‘vår’ tid, det vil si tiden som alle tekstene på denne siden representerer. Så det kan finnes ting som ikke helt stemmer overens.

april 4, 2007

Anbefal artikler

Filed under: Nyheter — zhayena @ 6:32 pm

Jeg har lagt til et WP innstikk som gjør at du kan anbefale en artikkel for nye lesere, så nå ligger det en ‘knapp’ i slutten på hver artikkel eller bloggpost som det står “Anbefal!” på.

Bloggpostene er vel ikke så spennende i seg selv ennå, men kanskje noen av sidene kan være det?

Powered by WordPress