Zha'vu'Keldi Kraftens Verden

april 9, 2007

Kreftene ferdig og praktisk zvagah tilbake

Filed under: Nyheter — zhayena @ 12:21 pm

Da har jeg endelig fått litt tid til å legge ut resten av Kreftene, i tillegg til at jeg har begynt å legge tilbake alt jeg har om praktisk Zvagah på siden.

Det vil da si, grammatikk, emnelister og til slutt ordlister.

Jeg kommer til å bruke zvagah bloggen til å skrive notater og utkast til oversettelser, for de som måtte være spesielt interesserte. – Zvagahbloggen bli lagt ned 21. april 2007

Jeg har forøvrig lagt ‘relaterte artikler’ under kommentarer i stedet, da jeg tror det kan være bedre. – I hvert fall blir det lettere for meg når jeg skal lage ekstra layouts til denne siden ;-)

Powered by WordPress