Zha'vu'Keldi Kraftens Verden

juli 17, 2008

Ringverset på Zvagah

Filed under: Annet — Stikkord: , , , , — zhayena @ 9:57 am

Dette er da Ringverset fra Ringenes Herre oversatt til Zvagah, språket som blir utviklet spesielt for denne fantasiverdenen:

ty’ulanydi Reh ye’Kirflin ye’Vulnynuxi’vu’Mahndyc ihl’Renu
ty’ulanydi Jaux ye’Kirflin ye’Jehli’vu’Archdreny si’Basidian vu’Itolny
ty’ulanydi Nil ye’Kirflin ye’Zreny, ta’vuljum vu’Odiena
ty’arch Hy Kirflin Yen’Yodehli vu’Ofekien ofdreg vus’Sidah’Pehskir
ta’ba ye’Ofycli vus’Turuien Mordor
ak’ta’jehlian Hy Kirflin, ta’olnähian Hy Kirflin,
ta’zahdlian Hy Kriflin, ta’ilidvuian vus’Ofekien
ta’ba ye’Ofycli vus’Turuien Mordor


Hvis noen hadde lest opp dette verset i Zha’vu’Keldi, hadde nok de som hørte det blitt en smule forvirret. De hadde undret seg mye over hva en dverg er, siden det ikke finnes slike her1, eller de hadde oppfattet dvergene som en eller annen form for gruvearbeidere.

Og dermed hadde de undret seg over hvorfor disse fikk ringer. “Det er da høyst uvanlig at slike folk får så fine gaver,” hadde de sagt. Og så hadde de også undret seg over hvordan det kunne finnes en adelsklasse bandt disse ‘gruvearbeiderene’. “Det er da ingen adel som driver med slikt,” hadde de sagt2.

De som hadde hørt verset hadde sikker også undret seg over hvorfor det ble fremhevet at menneskene engang skulle dø. “Gni det inn,” hadde de sagt. “At alvene lever så mye lengre enn oss mennesker.”

Men mest av alt hadde de nok undret seg over dette med Mørkets Fyrste. Antageligvis hadde de oppfattet dette som Mørket selv. Og siden Mørket er et element og en del av Kraften, hadde de ikke oppfattet at dette var en beskrivelse på en ond person, da alt som er av Kraften ikke kan være ondt. De hadde derimot undret seg over hvorfor Mørket hadde en ring som var mektigere enn alle de andre, og hvorfor han i det hele tatt hadde behov for en slik ring. Og de hadde også lurt på hvor Mordor var, og kommet frem til at det ikke fantes et slikt land, og dermed hadde de lurt veldig på hvordan Mørket kunne bo i et land som ikke fantes.

Og alt i alt hadde de kommet frem til at den som skrev diktet måtte være fullstendig tullerusk.

  1. “Dverg” har her blitt oversatt til Archdreny, som egentlig kan oversettes med “(et) folk som utvinner metall” eller eventuelt “metallfolket” []
  2. Dette hadde sikkert ført til en lang diskusjon om adel som faktisk drev med “slikt”, med tilhørende hoderistning og “uff og huff” []

Powered by WordPress