Zha'vu'Keldi Kraftens Verden

Hekselovene av TurSikos

Ye’Vuljym vu’Vuiotyh zu Vuiwyto si’TurSikos

Hekselovene av TurSikos er samling lovskrifter og andre tekster som ligger til grunn for all hekseforfølgelse i landet.

Skriftsamlingen er over tre tusen år gammel, og har derfor blitt en del av vanlig skikk og bruk hos den TurSikosanske befolkning.

~*~

Etterlysning av 76. vårdag, år 998 Vannets 2. Alder

Kraftens Barn, etterlyser herved lederen for Zha’vu’Vuinya, Kraftens Kvinner, og de kvinner som måtte følge henne. Dette fordi de er ansvarlige for de siste års kriger i TurSikos. Derfor må deres synder mot Kraften, TurSikos og mot menn straffes på det ytterste.

Mester Gamagien, øvre Leder Kraftens Barn

~*~

TurSikosansk lov av 8. sommerdag, år 13 Ildens 2. Alder

Enhver kvinne eller pikebarn som på noen måte driver ondt mot menn, særlig ved magi, skal dømmes til Døden som heks.

Kong Arak av TurSikos
Mester Gamagien, øvre Leder Kraftens Barn
Kongl. Rådgiver Ta’Ehuien

~*~

TurSikosansk utlysning av 42. sommerdag, år 13 Ildens 2. Alder

I enhver by, landsby eller tettsted skal en rettskaffen mann velges og sendes til Ba’Javu. Her skal de bli opplært innen kunsten å gjenkjenne hekser. Denne gruppen med menn skal kalles Dommerne, og deres virke vil være å søke og finne hekser, og å gi dem deres rettmessige straff. Dommerne er underlagt Kongen og hans Rådgiver.

Kong Arak av TurSikos
Ta’Ehuien, Kongl. Rådgiver
Dronning El’Ixto av TurSikos

~*~

Dommernes 24. utlysning av år 17 Ildens 2. Alder

Et hvert pikebarn født med lilla eller antydning til lilla i sin øyne må rettledes av en rettskaffen man, slik at hennes magi ikke vil gjøre skade mot andre

Grev Odarien, Leder Dommerne

~*~

Dommernes 26. utlysning av år 17 Ildens 2. Alder

Enhver ugift kvinne over de tyve skal prøves som heks. Har kvinnen barn, må det bevises at barnets far er:

  1. død ved ulykke, alderdom eller naturlig sykdom
  2. en alv eller en munk.

Er barnet uten far på noe annet vis, så er barnets mor en heks.
En barnløs kvinne må bevise at hun er trolovet til en mann eller til Gudene.
En ugift kvinne som beviselig har gjort andre urett, eller som alle menn finner avskyelig på alle måter, skal dømmes som heks og straffes med døden

Grev Odarien, Leder Dommerne

Dommernes 27. utlysning av år 17 Ildens 2. Alder

Enhver gift kvinne som forblir barnløs eller gjør sin mann urett på andre måter, skal prøves som heks.

Grev Odarien, Leder Dommerne

~*~

Dommernes 3. utlysning av år 18 Ildens 2. Alder

Enhver ugift kvinne over de tyve som ikke kan dømmes som heks etter 26.utlysning av år 17, Ildens 2. Alder, men som beviselig har vært med en mann skal virke som Tjan’vu’Onyn, Tjener av Menn. Nekter hun dette, skal hun dømmes som heks.

Enhver kvinner over de fjorten er å regne som gifteklar og skal velge seg en mann innen første vårdag det året hun fyller tyve, hvis hun da ikke er trolovet til Gudene eller frivillig virker som Tjan’vu’Onyn.

Enhver kvinne over de fjorten som beviselig har vært med flere enn en mann, skal virke som Tjan’vu’Onyn.
En Tjan’vu’Onyn skal virke til hun har fylt de tredve, og kan da gå over til andre kvinnesysler.

Tjan’vu’Onyn er underlagt Dommerne.

Grev Odarien, Leder Dommerne

~*~

Dommernes 32. utlysning av år 18 Ildens 2. Alder

Enhver kvinne som velger å bære våpen, eller på andre måter virker innenfor mannlige sysler, skal regnes som heks og dømmes deretter

for Grev Odarien,
Grev Da’Ulanydi, nestleder Dommerne

~*~

Kongelig kunngjøring nr. 216 av år 18 Ildens 2. Alder

Enhver kvinne i TurSikos grensetrakter er fritatt Dommernes 32. utlysning av år 18 Ildens 2. Alder

Kong Arak av TurSikos

~*~

Kraften Barns kungjøring nr. 14 av år 19 Ildens 2. Alder

Kvinner som er underlagt Kraften Barn er fritatt fra alle av Dommernes utlysninger og andre hekselover.

Mester Gamagien, øvre Leder Kraftens Barn
Ta’Ehuien, Kongl. Rådgiver

~*~

Dommernes 8. utlysning av år 19 Ildens 2. Alder

Enhver kvinne eller pikebarn som åpent snakker i mot Dommernes utlysninger eller andre hekselover, skal prøves som heks

Grev Odarien, Leder Dommerne

~*~

TurSikosansk lov av 4. vårdag, år 19 Ildens 2. Alder

TurSikos Dronning er å regne som Kongens stedfortreder, og er underlagt de lover som gjelder Kongen (jrf. TurSikosansk lov av år 562 Lysets 2. Alder), og er derfor fritatt de lover og vedtak som er gjort av de ledere som er underlagt Kongen

Kong Arak av TurSikos
Ta’Ehuien, Kongl. Rådgiver
Torien Ad’Otyh, Øverste Rådgiver Kraftens Krigere

~*~

Dommernes 15. utlysning av år 19 Ildens 2. Alder

Enhver mann som forsvarer en kvinne som etter alle lover er prøvd og dømt som heks, skal selv dømmes til Døden.

Grev Odarien, Leder Dommerne

~*~

Alvisk kunngjøring av år 23 Ildens 2. Alder

Enhver kvinne eller mann som føler seg urettmessig forfulgt på grunn av menneskenes hekseforfølgelse, er velkomne til å søke tilflukt i alvenes byer

Fyrst Reiliche

~*~

TurSikosansk lov av 26. høstdag, år 25 Ildens 2. Alder

Alle rettskafne kvinner og pikebarn i landet skal bære hodeplagg som skjuler deres hår.

for Kong Arak, Dronning El’Ixto av TurSikos
Ta’Ehuien, Kongl. Rådgiver
Mester Ofmahnien, Leder Måneordenen

~*~

Kraften Barns kunngjøring nr. 27 av år 25 Ildens 2. Alder

Kvinner underlagt Kraftens Barn er fritatt fra TurSikosansk lov av 26. høstdag, år 25 Ildens 2. Alder.
De kvinner som er underlagt Kraftens Barn vil fra nå av alltid bære sorte klær, og deres kapper skal preges av Kraftens Barns symbol. De skal fra nå av gå under navnet De Sorte Kvinner.
Enhver Dommer eller annen heksejeger som nærmer seg De Sorte Kvinner, blir drept uten nåde.

Mester Gamagien, øvre Leder Kraftens Barn
for Kong Arak, Dronning El’Ixto av TurSikos

~*~

Kraften Barns kungjøring nr. 27 av år 25 Ildens 2. Alder

Kvinner underlagt Kraftens Barn er fritatt fra TurSikosansk lov av 26. høstdag, år 25 Ildens 2. Alder.
De kvinner som er underlagt Kraftens Barn vil fra nå av alltid bære sorte klær, og deres kapper skal preges av Kraftens Barns symbol. De skal fra nå av gå under navnet De Sorte Kvinner.
Enhver Dommer eller annen heksejeger som nærmer seg De Sorte Kvinner, blir drept uten nåde.

Mester Gamagien, øvre Leder Kraftens Barn
for Kong Arak, Dronning El’Ixto av TurSikos

~*~

Dommernes 32. utlysning av år 25 Ildens 2. Alder

Enhver ugift kvinne skal på Første Vårdag det året hun fyller tyve bli fratatt sitt hodeplagg og prøves som heks (jrf. andre gjeldene lover).

Grev Odarien, Leder Dommerne

~*~

Alvisk kungjøring av år 26 Ildens 2. Alder

Enhver Dommer, heksejeger eller menneske som kommer på oppdrag fra disse som nærmer seg alvenes boliger, vil bli skutt ned og drept uten nåde.

Fyrst Reiliche
Dronning El’Ixto av TurSikos
Ad’Sikonyn, Leder Kraftens Vandrere

~*~

Måneordenens kunngjøring nr. 17 av år 26 Ildens 2. Alder

Kvinner og pikebarn som beviselig er halvalver er fritatt Dommernes utlysninger og andre hekslover, da disse er berørt av Gudene

Dronning El’Ixto av TurSikos
Mester Ofmahnien, Leder Måneordenen

~*~

Kraften Barns kungjøring nr. 26 av år 26 Ildens 2. Alder

Sekten Zha’vu’Vuinya, Kraftens Kvinner erklæres for død, da deres leder nå er dømt til Døden for hekseri og landsforræderi.
Vi mener derfor at Dommernes virke skal avvikles nå da Ondskapens kilde er blitt fjernet fra Verden.

Mester Gamagien, øvre Leder Kraftens Barn

~*~

Dommernes 46. utlysning av år 26 Ildens 2. Alder

Dommerne erklærer herved at de vil fortsette sitt virke, da alle kvinner er født onde og trenger veiledning inn i Godheten

Grev Odarien, Leder Dommerne

~*~

Kongelig kunngjøring av år 26 Ildens 2. Alder

Dronningen fratar herved Dommerne overformynderi for Tjan’vu’Onyn

Dronning El’Ixto av TurSikos
Kronprins Djerien av TurSikos
Ta’Ehuien, Kongl. Rådgiver

~*~

TurSikosansk lov av 1. Sommerdag, år 27 Ildens 2. Alder

Enhver som øver vold mot Tjan’vu’Onyn vil bli straffet med Døden

for Dronning El’Ixto, Kronprins Djerien av TurSikos
Ta’Ehuien, Kongl. Rådgiver
Mester Da’Yito,Kraftens Krigere

~*~

Dommernes 2. utlysning av år 27 Ildens 2. Alder

Enhver utro kvinnes elsker skal dømmes til Døden.

Grev Odarien, Leder Dommerne

~*~

Dommernes 4. utlysning av år 27 Ildens 2. Alder

I fravær av Dommere, skal hvert et tettsteds leder bli opphøyd til Dommer på 1. vårdag.

Grev Odarien, Leder Dommerne

~*~

Kongelig kunngjøring av år 27 Ildens 2. Alder

Enhver som føler seg urettmessig dømt etter hekseloven, kan søke nåde hos Kongen

for Dronning El’Ixto, Kronprins Djerien av TurSikos
Mester Da’Yito, Kongl. Rådgiver

~*~

Dommernes 7. utlysning av år 27 Ildens 2. Alder

Dommerne erklærer seg herved uavhengige av Kongen, og er dermed ikke lenger underlagt TurSikosansk lov.

Grev Odarien, Leder Dommerne

~*~

Kongelig etterlysning av år 27 Ildens 2. Alder

Kongen etterlyser herved Grev Odarien, Leder for Dommerne. Grev Odarien er tiltalt for landsforæderi.

Kong Djerien av TurSikos
Mester Da’Yito, Kongl. Rådgiver

~*~

Kongelig domsavsigelse av 78. høstdag, år 27 Ildens 2. Alder

Grev Odarien dømmes herved til Døden for landsforæderi og for drap ved forgifting på Kong Arak, Dronning El’Ixto og Kongl. Rådgiver Ta’Ehuien.

Kong Djerien av TurSikos
Mester Da’Yito, Kongl. Rådgiver
Mester Gamagien, øvre Leder Kraftens Barn
Mester Ofmahnien, Leder Måneordenen
Torien Ad’Otyh, øverste Rådgiver Kraftens Krigere

~*~

Kongelig kunngjøring av år 28 Ildens 2. Alder

Dommerne er herved igjen underlagt Kongen, hans Rådgiver og TurSikosansk lov. Dommerne blir herved fratatt enhver myndighet til å vedta lover og vedtak.

Kong Djerien av TurSikos
Mester Da’Yito, Kongl. Rådgiver
Grev Da’Ulanydi, Kongl. Rådgiver og Leder Dommerne

Powered by WordPress