Zha'vu'Keldi Kraftens Verden

Høyalvene

AlvekvinneHøyalvene forsvant med ett fra Verden 64. Høstdag år 454 i Skyggenes andre Alder. Før denne mystiske forsvinningen var de en av sterkeste maktfaktorene i Verden.

De ble kalt Høyalver ikke bare på grunn av at de var meget høye, langt over en mannshøyde, men også fordi mange mennesker anså dem som de øverste av alle alveraser.

Høyalvenes merke var den sølvskimrende nymånen, og blant andre alver ble de omtalt som Hyien’vu’Mahndreny; De første av Månens Barn.

Av utseende var de høye, tynne og grasiøse skapninger. Deres hud var lys sølvskimrende og de hadde hår i sølv og bronse, øynene deres var som månestråler, skygger eller dypt, stille vann. Som alle andre alver hadde de høye kinnben, skråstilte øyne, spisse ører og fire fingre på hver hånd.

De var av den lengstlevende alverasen, og mange kunne bli over ti tusen år gamle. Det ble sagt at de ble fort voksne, men eldes meget sakte og av den grunn kunne virke tidløse, nærmest udødelige.

Høyalvene likte seg best i blandt løvtrær og furuskog, og det var også i de land som har dette at de bodde. Deres hovedsete lå mot nordvest av TurSikos nordlige skog, hvor alvebyen Ba’Mahnien lå. Byen skal ha vært en av Verdens største byer, med høye slott, vakre hager og marmorbelagte gater. Her bodde også deres overhode Fyrst Reiliche og hans søster Dvul’Ofneh. Fyrst Reiliche var ikke bare Høyalvenes øverste leder, men alle alvers overhode.

Akkurat som Høyalvene selv er også deres boplasser forsvunnet, men man kan likevel fortsatt føle magien og Kraften i steder de fantes1.

Høyalvene var store magikere, smeder, jegere og kunstnere. Mange av deres våpen og smykker finnes nå i Måneordenens eie, som holder disse hellige.

Høyalvene var også den alverasen som hadde mest kontakt med menneskene. I de land de bodde var Høyalvene sidestillt med resten av befolkningen, og mange konger og andre høyerestående ledere søkte ofte råd hos dem.

Høyalvene kjempet også mot all urettferdighet menneskene gjorde mot hverandre og resten av Verdens befolkning. I TurSikos var de aktivt involvert i kampen mot Dommerne og Hekselovene, og mange som følte seg urettferdig dømt søkte ly hos dem.

Man vet ikke hvorfor Høyalvene med ett forsvant fra Verden. Måneordenen mener det var en straff mot menneskene og deres grusomhet, mens Kraftens Barn og Drageordenen er enige om at Høyalvene ble fjernet fra Verden av Kraften selv som straff for Alvenes onde handlinger mot menneskene.

Mange påstår likevel at Høyalvene ikke er helt borte og at de har sett glimt av dem i nattens skygger, mens andre mener dette kun er ønsketenkning og mener at Høyalvene er borte for alltid.

Likevel ber mange om at Høyalvene igjen skal vende tilbake og igjen gjøre Verden til et vakrere sted å leve.

  1. Se Magiske Steder []

Powered by WordPress