Zha'vu'Keldi Kraftens Verden

Skygger

En Skygge blir beskrevet som et vesen av ytterste mørke eller som et slags hull av intethet. De har egenskaper som vanlige skygger, derav navnet, men viker likevel ikke for ild eller vanlig sollys. De kaster heller ingen skygge selv.

Skyggene finnes overalt i Verden, og sprer frykt hvor enn de er. Deres navn på Zvagah, Wytofek, betyr “nedbrytende mørke” og beskriver bedre hva de er. De søker seg mot mennesker for å besette dem, og det sies at de spiser et menneskes sjel.

Hva Skyggene egentlig er, er det delte meninger om. I enkelte religiøse retninger blir det hevdet at de er sjelene til døde alver eller drager som ønsker å gjenoppstå som mennesker. Andre mener Skyggene er mennesker som nektet å dø, eller at Døden ikke ville ha dem. Og at de derfor leter etter nye kropper å leve i.

Det er nesten umulig å tilintetgjøre en Skygge. Det sies at de eneste måtene er å påkalle Kraften eller trygle Døden om å ta dem. Men det sies også at de magiske Kraftens Sverd kan tilintetgjøre en Skygge

Men selv om Skyggene er vanskelige å tilintetgjøre, så finnes det likevel måter å beskytte seg mot dem. For selv om de tåler vanlig dagslys, så viker de for magisk lys. Så enhver person som har en magisk gjenstand som avgir lys, kan føle seg tålig trygg for disse vesenene.

Powered by WordPress