Zha'vu'Keldi Kraftens Verden

Grønndragene

Grønndragene er løv- eller gressgrønne og går under flere navn, blant annet Sommerdrager og Løvdrager. Sistnevnte er også deres navn på Zvagah.

De er den aller minste dragetypen og blir sjeldent større enn en halv fot. De bor i store flokker på tre til fire hundre stykker og liker seg best bjørkeskog eller på blomsterenger.

På grunn av størrelsen blir de ofte forvekslet med insekter, og da helst med gresshopper. Dessverre har nok endel måttet bøte med livet på grunn av feiltagelsen, men heldigvis er Grønndragene tallrike og for de som vet å se etter to ganger før de tar noe drastiske midler i bruk, så er det en god ting å ha en flokk av disse dragene i åkeren sin.

De lever nemlig av insekter, mus og andre mindre dyr som gjerne bønder ser på som skadedyr. Det eneste problemet en bonde kan ha med en flokk Grønndrager er at de kan finne på å brenne ned åkeren hans, de spruter nemlig ild som de fleste andre drager.

Men det blir sagt at dette er noe de kun gjør mot de som ikke behandler dem godt og sørger for at de ikke slår den delen av enga eller åkeren hvor dragene bor.

Grunnen til at de også går under navnet Sommerdrager, er at de bare er å se på Sommeren. De dukker opp da løvet har sprunget ut og forsvinner igjen så fort det begynner å gulne. Mange steder sier de at Sommeren ikke begynner før man kan høre Grønndragene synge i løvskogen og mange bruker også deres ankomst til å spå om det blir en god eller dårlig sommer.

Om de går i hi eller flytter til et varmere strøk om vinteren er det stor uenighet om. Mange sier de har sett flokker på vei sørover om høsten, mens andre påstår de har funnet huler fulle av sovende grønndrager vinterstid. Og noen igjen, og da helst de som ikke er så glad i drager, sier at de dør.

Selv om de er små, blir de ansett for å være like vise og kunnskapsrike som de store dragene og det blir sagt at mange vise mennesker har hatt en Grønndrage sittende på skulderen sin til å hviske alle Verdens svar til dem.

Powered by WordPress