Zha'vu'Keldi Kraftens Verden

Gull- og Røddragene

Gull og Røddragene er de største av drageartene, og også av de mest tallrike. De har fått sine navn fordi de har rødgylden eller gullskimrende hud.

Av størrelse kan Røddragene ha et vingespenn opptil 650 skritt og en lengde på litt over to hundre mannshøyder. Gulldragene er noe mindre, men det har aldri blitt sett en voksen Gulldrage som har vært mindre enn tre hundre skritt lang.

Gull og Røddragene finnes i alle fjellområdene på Nordkontientet, og i Turchi, like ved Drageordenens hovedsete, bor den antatt eldste dragen i Verden; røddragen Estragon, som gjerne blir omtalt som Dragenens Konge.

Det vites lite om hvordan de lever, for de forteller svært lite om seg selv. Men de er einstøinger, og man ser sjelden mer enn tre drager sammen.

Man vet også at de lever svært lenge og de blir ansett for å være meget vise. Derfor oppsøker mange mennesker dem for råd. Men det blir sagt at dragene ser tvers igjennom et hvert menneske og at de aldri lyver, så enhver som søker dem må tåle å høre Sannheten om seg selv.

Røddrage

Det er også Gull og Røddragene som først og fremst blir dyrket som guder av menneskene, noe som også gjør at de er de mest forhatte. Og mange av Rød og Gulldragene har blitt drept av mennesker av religiøse grunner.

Ingen vet med sikkerhet hva som skjer med dragenes sjeler når de dør, noen mener de blir ett med Solen, som er deres mor, mens Drageordenen hevder hardnakket at de blir gjenfødt som mennesker.

Røddrage tegnet av Adrian Lombardo

Powered by WordPress