Zha'vu'Keldi Kraftens Verden

Tyver

]Tyvene er hatet av de rike og elsket av de fattige i Verden. De finnes overalt, og gjør sitt beste for å gjøre livet surt for de rike og velstående.

Tyvene mener at Verdens rikdom er skjevt fordelt, og har derfor tatt på seg oppgaven å fordele denne rikdommen likt mellom alle mennesker.

Av denne grunn misliker de sterkt å bli forvekslet med vanlig, simple tyver som bare stjeler for sin egen del, for disse er ikke bedre enn de rike som tar til seg mer enn de strengt tatt behøver.

Tyvene mener at alle mennesker i det minste har rett til et sted å bo, tre måltider om dagen, to skift med gode klær, en åkerlapp, minst et nyttedyr (ku, sauer, høner osv), et våpen og 50 bronsepenger.

Derfor tar de fra de som har mer enn dette og gir til de som har mindre. Dette gjelder også dem selv, en Tyv uten sko, stjeler sko til seg selv. Det hender også de okkuperer hus i byer med mange husløse, eller tar halve saueflokken og deler sauene til folk som mangler husdyr.

Men det som kanskje er mest spesielt med Tyvene, er at de alltid spør før de tar fra noen. De mener nemlig at de er rett og slett tvunget til å stjele fra de rike, da disse ikke er villige til å dele med seg.

De har derfor stor respekt for alle som er villige til å dele sin rikdom med andre. Og det sies at Tyvene holder utallige lister over gode og dårlige mennesker, grupperinger og land i Verden.

De har også et eget land, som ligger helt sørøst på Nordkontientet, hvor alle lever etter Tyvenes prinsipper og hvor ingen eier mer enn de behøver. Landet blir kalt Tyvenes Land men het opprinnelig noe helt annet før Tyvene kom dit. Tyvene snakker om landet som det rene paradis og mener det er et bevis på at alle kan leve etter deres standarder.

Tyvene bærer ikke noe spesielt merke, slik at det er umulig for andre å vite hvem som er Tyv eller ikke. For de finnes også inne i de andre grupperingene i Verden, en munk kan også være en Tyv. Men de kjenner hverandre, og det spekuleres i om de har et hemmelig tegn seg i mellom.

Men Tyvene holder kortene tett til sitt bryst og vil heller dø enn å avsløre sine hemmeligheter.

Powered by WordPress