Zha'vu'Keldi Kraftens Verden

Mennesker med lilla øyne

Blant Menneskene finnes det individer med lilla øyne, dette kan være medfødt eller utviklet gjennom livet, særlig magikere og andre som bevisst bruker kreftene har en tendens til å utvikle dette særtrekket. Det finnes også grader av dette, noen har bare ett stenk av lilla i øyenfargen, mens andre har helt klare lilla øyne. Noen kan kan ha øyne som virker nesten hvite, mens andres kan virke nesten svarte. Det hele kommer an på hvordan disse menneskene bruker kreftene.

Menneskene med lilla øyne har en naturlig evne for å bruke kreftene, og har lettere for å se Kraften som flyter gjennom alle ting. Dette er en evne magikerne kaller ‘å se igjennom’, nemlig det å se alle tings sanne vesen. Derfor blir også de lillaøyde menneskene mange steder sett på som ‘naturlige’ magikere. Andre steder blir de omtalt som ‘rene’ mennesker, noe som henspeiles til at deres vesen, deres sjeler er av den rene Kraften. Og mange mener de har en spesiell aura rundt seg, en aura av Kraften. De blir derfor ansett for å være fryktløse. Det er de ikke, men har lettere for å skille reelle farer fra innbilte.

Mennesker med lilla øyne har også lettere for å huske sine tidligere liv, og også til å se de større konsekvenser av valg som blir tatt. Derfor er det mange av dem som blir ansett som naturlige rådgivere og ledere, men også som orakler og spåmenn. Mange tilber disse menneskene som halvguder, og mener at de har funnet tilbake til menneskenes opprinnelse. Derfor blir det antatt at disse menneskene er visere og ‘bedre’ enn vanlige mennesker. De har også høyere levealder en vanlige mennesker.

Mange av de lillaøyde menneskene kan også forstå Zvagah instinktivt, derfor tror mange at de snakker dette språket, og blir derfor også ansett som ‘naturlige’ tolker. Men de må lære å snakke dette språket som alle andre for å forstå det fullt ut, hvis de ikke har det som morsmål.

Men mange steder blir de lilla øynene ansett som ett tegn på ‘ondskap’, og menneskene som har lilla øyne blir drept, kuet, opplært til å fornekte sine evner eller ‘rettledet’ til å bruke dem på en måte som ikke er til skade for andre.

Likevel er det mange steder de blir behandlet som vanlige mennesker, og det er det de er. Selv om enkelte ting er lettere for dem, så har de forskjellige evner akkurat som alle andre mennesker. Det er ikke nødvendigvis sagt at alle disse menneskene blir store magikere eller ledere. En bonde kan ha lettere for å få ting til å gro, en jeger blir lettere vâr ett bytte. Og også disse menneskene bærer med seg menneskenes skjebne, og Sannheten er like skjult for dem som alle andre.

Powered by WordPress