Zha'vu'Keldi Kraftens Verden

Religiøse Ordener

Det finnes mange religiøse ordener i Verden. Disse utgjør små, gjerne lukkede samfunn i de landene de holder til, og er et tilholdssted for de som ønsker å dedikere livet sitt til sin tro. Alle ordenene påberoper seg også at deres trosystem er den ultimate Sannheten om Verden.

Ved siden av å holde på med religiøse aktiviteter, driver ordenene også med opplæring innen skrive-, magi- og våpenkunst. Mange steder utgjør de ofte de eneste skolene i landet, og ofte sender adelen sine arvinger til en eller annen orden for opplæring.

Det er ingen av de religiøse ordenene som er bundet til sølibat, slik vi kjenner fra vår verden, derimot får de barn og/ eller gifter seg gjerne med noen innad i ordenen.

De religiøse ordenene har gjerne stor politisk innflytelse i de landene de holder til, og mange mener at det er de som sitter med den reelle makten i Verden. De er også sterkt hierarkisk oppbygd med en forhåpentligvis sterk leder på toppen. De fleste av dem bærer sine respektive merker på sine kapper, og jo mer utsmykket disse er, jo høyere er deres rang.

Powered by WordPress