Zha'vu'Keldi Kraftens Verden

Dragekvinnene

Dragekvinnene er Drageordenens kvinnelige motstykke. De har det samme trosystemet, men mange mener de er mer en hær enn en religiøs orden.

Dragekvinnene har ikke noe navn på folkmunne, og mange mener dette skyldes at de som har forsøkt å kalle dem noe annet, har blitt utsatt for vold eller noe enda verre.

Dragekvinnene er delt opp i to, Prestinnene og Krigerne. Prestinnene holder på med Magikunst, mens Krigerne spesialiserer seg innen Våpenkunst. Krigerne utgjør også den Kongelige Hær i Turchi og Dronningens Garde i Mørkland.

Deres hovedsete ligger også i Mørklands hovedstad Wirche, men Prestinnene holder stort sett til i Ba’Illchu, da magi er forbudt i Mørkland.

Dragekvinnene finnes stort sett der det finnes munker av Drageordenen, og de er beryktet for sine kalde, stolte og til tider meget aggressive medlemmer.

Powered by WordPress