Zha'vu'Keldi Kraftens Verden

Kraftens Krigere og Voktere

Kraftens Krigere og Voktere er en stor orden som er delt i to grener, hvor hver gren har sine egen administrasjon og ledelse. Ordenen har både nonner og munker, og de bærer grå eller brune kutter eller kjoler. Deres merke er en drage som biter seg i halen mens den omkranser en nymåne i sølv.

Den eneste måten å skille de to grenene på er å se etter et lite broderi i kragen på klærne deres. Det forestiller henholdsvis et skjold for Vokterne og et sverd for Krigerne.

GrånonneDeres navn på Zvagah er henholdsvis Zha’vu’Kerlu for Krigerne og Zha’vu’Kyto for Vokterne. De blir gjerne omtalt som grå- eller brunmunker/ nonner på folkmunne, mens de blant andre ordner blir kalt henholdsvis Krigerne, Yan(a)’Kerlu og Vokterne, Yan(a)’Kyto.

Kraftens Krigere og Voktere ble grunnlagt på omtrent samme tid som Kraftens Barn. De har sitt hovedsete på nordvest enden av Sommerlandet, i den landsdelen som blir kalt Ill’Javu.

Hovedsetet er et enormt parkanlegg, hvor hver gren har sitt hovedhus på hver sin ende av den. I midten finnes et såkalt fellesområde som er et samlingssted for de to grenene. Her finner man også deres felles skole for de nye medlemmene. Men ellers holder de to grenene seg stort sett adskilt fra hverandre.

Kraftens Krigere og Voktere driver opplæring innen våpen, magi og legekunst. De er også meget skriftlærde, men er mest kjente for deres diplomatikunst og er også meget etterspurte som rådgivere for konger og annen adel.

I utbredelse finnes Kraftens Krigere og Voktere overalt i Verden, da disse er bruker mye av sitt liv til å reise omkring i Verden.

Deres hellige bok heter rett og slett Zha’vu’Irilf, Kraftens Bok, og de påstår selv at denne skal være den mest riktige avskriften av den opprinnelige Boken.

Kraftens Krigere og Voktere tror at Kraften finnes i alle ting, og mener derfor at alt som lever i Verden er like mye verdt. De er også av de få som ikke anser Wyto og Otyh som ‘Ondskap og Godhet’.

De tror ikke på noen guder, og deres slagord er fil’yesi ilnje ye’Uxdi, ader Zha: ‘Det finnes ingen guder, bare Kraften’.

I dette legger de det at de mener det galt å dyrke noe høyere noe annet, da alle ting kommer fra Kraften.

De mener også at menneskene sinn er tåkelagt av glemsel, og ordenen søker derfor etter Sannheten1. Det som skiller de to grenene er at Vokterne søker innover og i naturen etter Sannheten, mens Krigerne søker utover og blant menneskene, alvene og dragene. De mener at begge måter er like riktige, men at menneskene har evne til det ene eller det andre. De mener også at ved å bruke begge metodene vil de en dag finne den store Sannheten om Verden.

For de andre religiøse ordenene er Kraftens Krigere og Voktere irriterende nøytrale, for de er både enige og uenige med alle de andre. Derfor blir de tålt av de andre, og til dels også respektert og misunt.

  1. Se også Menneskenes Historie []

Powered by WordPress