Zha'vu'Keldi Kraftens Verden

Kraftens Kvinner

Mange sier at Kraftens Kvinner ikke lenger finnes, men er knust og utryddet fra Verden. Andre sier de bare lever i Skyggene og venter på den rette Tid, hvor de igjen vil trå frem i Lyset og få tilbake sin fordums storhet..

Kraftens Kvinner var i sin tid en orden bestående av kvinnelige magikere, krigere, lærere. De bar mørk lilla kapper, og hadde det samme merket som Kraftens Krigere og Voktere. Deres virkelige navn var Zha’vu’Vuinya. I sin tid hadde de større innflytelse enn alle de andre ordenene til sammen.

I slutten av Vannet andre Alder fikk de skylden for alle krig og elendighet Verden hadde sett. Og Kraftens Barn gjorde det til sak å knuse den ordenen. Noe de også klarte, ved å henrette deres leder.

Hva som siden skjedde med medlemmene vites svært lite om, men selv nå tre tusen år senere, håper fortsatt mange på at de en dag vil vende tilbake.

Powered by WordPress