Zha'vu'Keldi Kraftens Verden

Kraftens Tjenere

Kraftens TjernereKraftens Tjenere har både munker og nonner, de bærer hvite kapper og deres merke er en strålende sol i gull som omkranser nymånen i sølv.

På folkemunne blir de kalt ‘hvitmunker’ og ‘hvitnonner’, mens blant andre ordener går de ganske enkelt under navnet ‘Tjenerne’. Deres egentlige navn er Zha’vu’Tjanye.

Kraftens Tjenere er like gamle som Kraftens Krigere og Voktere, og også disse har sitt hovedsete i Sommerlandet, men i den sørvestlige delen på en liten øy som blir kalt Sørøya.

De har samme trosystem som Kraftens Krigere og Voktere, men deres hovedformål er først og fremt å forkynne om fred. Dette er en ting de mener ikke kan bli oppnådd før hvert enkelt menneske slutter fred med seg selv.

På grunn av deres mål, er de fredet. De kan derfor gå gjennom et slag uten å bli skadd. Det sies også at enhver som rører en av Tjenerne vil selv bli drept.

Alle medlemmene av ordenen er meget gamle, og de fleste av medlemmene har en gang tilhørt en annen orden, men at deres søken etter en dypere Sannhet tilslutt førte dem til Tjenerne.

Powered by WordPress