Zha'vu'Keldi Kraftens Verden

Måneordenen

Måneordenens merkeMåneordenen har både nonner og munker. De bærer blå kapper og kjoler, og deres merke er den sølvgrå nymånen som også er Høyalvenes symbol.

Deres navn på Zvagah er Zremuxi’Mahnye. De blir på folkemunne kalt for “blånonner” og “blåmunker”. Seg i mellom og blant andre ordener blir de kalt “månetjenerne” eller “alvetjernerne”.

Måneordenen ble grunnlagt tidlig i Luftens andre Alder, av en gruppe alvetilbedere som ønsket å gjøre mer ut av sin religiøse tro. Dette betyr at Måneordenen er en “ung” orden i forhold til de andre, kun 6000 år gammel.

Deres hovedsete ligger i hjertet av TurSikos‘ nordlige skog, i landsbyen Ba’Liu. Her driver de opplæring innen magi, våpen og legekunst. Det sistnevnte er de navngjetne for, og de har også et “legehus” som er åpent for almenheten.
Til tross for deres unge alder, er deres utstrekning meget stor. Det finnes utallige sekter og undergrupper av Måneordenen overalt i Verden. Dette skyldes at det bor alver nesten overalt, men også Måneordenens mange pilegrimsreiser.

Måneordenen har ikke én hellig skrift, men mange, siden de har skrevet ned hvert eneste ord de har hørt en alv ytret. Disse skriftene har i de siste fem hundre årene blitt til en uvurderlig kilde til kunnskap om Høyalvene, etter disse mystiske forsvinning. Uten disse skriftene hadde man visst svært lite om dem.

I følge Måneordenen er alle alver guder, og Kraftens utsendinger i Verden. De etterstreber det å være som alvene, men siden de selv kun er mennesker er de desverre begrenset og mindreverdige. Dette gjør også at de aldri snakker med alvene, men kun lytter da deres ord er hellige.

De anser også Zvagah for å være så hellig at de bare bruker språket i religiøse seremonier, og derfor er det kun de øverste lederne som kan dette språket, og knapt nok det.

Måneordenen mener også at alle drager er onde, og kaller disse demoner. De mener derfor at disse dyrene burde vært utryddet, da de har skylden for alt det vonde som har skjedd menneskene gjennom historien.

Måneordenen bruker mye tid på pilegrimsreiser til steder hvor det bor alver. Og etter Høyalvenes mystiske forsvinning i midten av Skyggenes andre Alder, har de også brukt mye tid på å finne igjen disse, men desverre uten hell.

Måneordenen er en meget lukket orden, og de er en orden som må bli oppsøkt hvis man ønsker å bli medlem. De er også den eneste ordenen som aldri har gått i direkte krig mot noen annen. Men de forsvarer seg da de må, og dette gjelder helst mot Kraftens Barn og Drageordenen.

Symbol laget av Firbarion

Powered by WordPress