Zha'vu'Keldi Kraftens Verden

De Sorte Kvinner

Dette er en sekt som har samme trosystem som Kraftens Barn og de bærer sorte kjoler og kapper med Kraftens Barns symbol. Og det er også de sorte klærne som har gitt sekten sitt navn.

Det er riktignok usikkert om de kaller seg dette selv, men i så fall har de aldri brydd seg om å dele dette med omverdenen.

De Sorte Kvinner har ikke noe formelt navn på Zvagah, da de ble grunnlagt etter at Kraftens Barn sluttet å bruke dette språket.

Likevel bærer de navnet Yana’Ofdreg blant zvagahtalende folk, navnet betyr rett og slett betyr ‘de mørke (kvinner)’.

Sekten står under Kraftens Barns beskyttelse, og følger også disse overalt.

De Sorte Kvinner driver opplæring innen magi og legekunst. De blir derfor mange steder ansett for å være en sekt fulle av hekser, og blir også derfor ofte kun omtalt som “heksene”.

Powered by WordPress