Zha'vu'Keldi Kraftens Verden

Elementene

Det finnes seks elementer i Verden; jord, luft, ild, vann, lys og mørke. Alle fysiske ting i verden er bygd opp av en eller flere av elementene.

Fordi de er de fysiske tings byggestener, blir de representert ved seks mannlige ånder. De har likevel en feminin side, som kommer til uttrykk som psykiske egenskaper hos Verdens vesener.

Elementene har også Wyto og Otyh i seg, og er derfor både oppbyggende og destruktive.

Jordens navn er Jaredien, og bærer en en mørk brungrønn kappe. Han symboliserer jord, stein og mineraler. Han står også for det solide, det materielle og de ting som virker uforanderlig.

Luftens navn er Ixtoen, han bærer en lys gul, nesten transparent kappe, og han står for luft, vind og alt som er i bevegelse, men også for tanken og dens kraft, ideer og intelligens.

Ildens navn er Illien, hans kappe er rød og han symboliserer ild, varme, lidenskap og viljen til å leve og skape.

Vannets navn er Nynaen, han bærer en kappe i blått og står for vann, hav, bekker og sjøer, men også for følelser.

Mørkets navn er Ofekien. Hans kappe er sort og han symboliserer natten, hvile, glemsel og hemmeligheter, men også evnen til å se det som er skjult.

Lysets navn er Yclien, og han bærer en hvit kappe. Han symboliserer dagen, lys og stjerner, men også for opplysning og det åpenbare.

Powered by WordPress