Zha'vu'Keldi Kraftens Verden

Frykten

I begynnelsen var Frykten en egenskap hos Ilden. For gjennom viljen til liv hadde alle vesener en naturlige evne til å oppfatte farer og unngå dem. Og i begynnelsen var heller ikke Frykten en av kreftene.

Det var Menneskene som bragte Frykten inn i Verden, og ga den kraft. Da de glemte Sannheten, ble verden forvridd i deres øyne.

Gjennom deres fantasi ble farene så mye større, og de ga tro og følelser til det de skulle kjenne som Frykt.

Slik ble Frykten en egen kraft, en mørk skygge som brakte med seg lidenskap til alt til hat, vold og mangel respekt for Livet blant Menneskene.

Powered by WordPress