Zha'vu'Keldi Kraftens Verden

Wyto og Otyh

Wyto og Otyh er henholdsvis den destruktive og den oppbyggende siden ved Kraften. Disse to kreftene gjør at alt som blir bygget opp må brytes ned, men også at der hvor noe er brutt ned kan noe nytt bygges opp. Disse kreftene hersker side om side, og den ene kan ikke være uten den andre.

Wyto og Otyh kan sees som to kvinnelige ånder, som blir kalt henholdsvis for Wytoiena og Otyhiena. De er begge kledd i lilla; Wytoiena i en farge så mørk at den kan virke svart, Otyhiena så lys at det kan virke som hvitt.

Selv om Wyto og Otyh er helt nødvendige naturlige krefter i verden, forbinder menneskene dem i sin glemsel med ondskap og godhet. Og de kaller gjerne Wytoiena “Ondskapen” og Otyhiena “Godheten”.

Powered by WordPress