Zha'vu'Keldi Kraftens Verden

Zha – Kraften

Zha, Kraften er selve urkraften i Verden, og er Verdens sjel og skaper. Zha er derfor den sterkeste og viktigste av alle kreftene.

Alt som finnes i Verden er sider ved og uttrykk for Kraften, og blir derfor omtalt som alle tings Sanne vesen. Det sier også at uttrykket “Zha” kan direkte oversettes til “Alt som er”.

Zha har en maskulin side som blir kalt Yen’Zha. Yen’Zha er kilden til all handling og fysiske utrykk i Verden, og kan oppfattes som røde stråler.

Kraftens feminine side blir kalt Yena’Zha og kan sees som blå stråler. Yena’Zha er kilden til alle tanker og ønsker i Verden.

Disse to sidene skal alltid være i balanse, og derfor kan selve Kraften gjerne oppfattes som lilla stråler. Og lilla blir gjerne brukt for å symbolisere Kraften, og for mange folk er fargen hellig.

Kraften er ikke representert ved et åndelig vesen, slik som de andre kreftene. Zha kan likevel føles, og magikere og andre med ‘synske’ evner er også i stand til å se de lilla strålene som er Kraften.

Men selv om Zha først og fremst er av åndelig karakter, blir det likevel sagt at Kraften tar legeme som en menneskelig kvinne en gang hver Alder.

Powered by WordPress