Zha'vu'Keldi Kraftens Verden

Magi generelt

Magi er i utgangspunktet evnen til å forme verden gjennom tankekraft, og betegnelsen på Zvagah, “Hoslizkeft” betyr nettopp dette.

Magikere ser ofte på hele verden som en illusjon, men mener at siden den ble skapt av Kraften så er den mer holdbar enn hva ett menneske kan klare alene. De snakker gjerne om evnen å ‘se igjennom’, nemlig det å kunne se forbi ‘illusjonene’ og se Kraften som strømmer gjennom alt. å ha eller lære denne evnen er den første forutsetningen for å drive med magi.

Det er spesielt elementene som blir brukt av magikerne og mange spesialiserer seg på ett eller flere av disse. De andre kreftene blir også brukt, men meget sjeldent, og da spesielt Kraften selv. Dette har noe med at disse kreftene er sterkere enn elementene, og det kreves stor kunnskap og visdom for å kunne bruke de andre kreftene riktig.

Det finnes endel risikoer ved å bruke magi. Man er alltid begrenset av hvor sterk ens egen kraft er. Hvis man bruker mer kraft enn man klarer å håndtere, kan man bli utbrent eller dø.

Derfor består store deler av en magikeres liv består av å bygge opp sin egen kraft, eller rettere sagt sin egen evne til å håndtere Kreftene. Jo sterkere man er, jo mer kan man gjøre.

Man må også vite med sikkerhet hvordan en kraft fungerer for å kunne bruke den og hvilken av Kreftene som kan brukes til hva. Ellers kan det føre til at magien får en helt annen effekt enn man hadde ønsket.

Magi kan både brukes og misbrukes. Derfor er magi forbudt i mange land, eller man har organiserte grupper eller skoler for å veilede alle som har (åpenbare) medfødte evner eller ønsker å bli magikere til å bruke magi riktig. Derfor blir det brukt mye tid og resurser på å finne uorganiserte magikere i disse landene.

I andre land blir magi sett på som en naturlig ting, og da blir man ofte opplært innen familien.

Powered by WordPress