Zha'vu'Keldi Kraftens Verden

Magiformer

Det finnes flere former for magi i Verden. Disse blir enten brukt hver for seg eller i kombinasjon med hverandre. Desuten har også de forskjellige rasene i verden sine “egne” typer av magi.

Sterk og svak magi – Mo’Hoslizkeft zu Um’Hoslizkeft

Sterk og svak magi er de to hovedformene for magi. Betegnelsene “sterk” og “svak” henspeiler på hvor mye kraft som blir brukt i magien, og har ingenting med hvor sterk eller svak magikeren selv er.

Det finnes to typer sterk magi. Den ene typen er ved å påkalle en eller flere av kreftene. Dette blir sjelden gjort siden det kreves stor viljestyrke og overtalelses evne. Grunnen er at når man påkaller en kraft så er det denne kraftens ånd man tilkaller. Disse åndene er selvstendige vesener, og det kan derfor hende at de rett og slett nekter å gjøre som magikeren ønsker, eller at de gjør det som passer dem best.

Den andre typen av sterk magi er når flere magikere slår sammen kreftene sine og bruker disse mot ett felles mål. Dette kreves gjensidig tillit og likt fokus, ellers kan slike sammenslåinger få katastrofale følger. Eksempler på ‘stor’ magi er usynlige murer rundt byer, oversvømme ett landområde eller lage enn tørr vei gjennom en sjø.

Svak magi er når man bruker av sin egen kraft. Eksempler på dette er å skape en illusjon rundt sin egen person, eller tenne lys ved hjelp av tankekraft. Svak magi blir også brukt ved å lage magiske gjenstander slik som talismaner, sverd o.l.

Oppbyggende og nedbrytende magi – Otyhkeft zu Wytokeft

Disse to typene for magi skal ikke forveksles med å bruke kreftene Otyh og Wyto, da dette er to former for bruk av kreftene, og da særlig elementene.

Oppbyggende magi blir brukt når man skal ‘legge til’ noe i virkeligheten. Eksempel på dette er å skape illusjonen av at en hær er større enn den faktisk er. Den nedbrytende magien blir brukt når noe skal ‘trekkes fra’ virkeligheten. Illusjonen om at noe er usynlig er ett godt eksempel på dette.

Akkurat som Otyh og Wyto skal disse formene for magi være i balanse. Har man bygget opp noe, så skal man også rive det ned. Men det er ikke alltid dette blir gjort, og dette er en av grunnene til at magikere har fått dårlig rykte på seg mange steder. De lar rett og slett illusjonen de har skapt bestå. Derfor er det mange magikere som spesialiserer seg på å ‘rydde opp’ etter andre.

Menneskemagi

I utgangspunktet er mennesker i stand til å bruke alle kreftene og alle former for magi. Men de er likevel begrenset av sin egen tro og oppfattelse av magi. I tillegg setter deres korte levetid grenser for hvor sterke de kan bli.

Stort sett bruker menneskene magi til angrep og forsvar. Mange av dem spesialiserer seg på det å tilkalle kreftene, men disse blir gjerne kalt for prester og prestinner, da denne formen for magi blir ansett for å være en religiøs handling.

Alve- og Dragemagi

Alver og drager er begrenset av sine “egne” elementer. Dette gjør at drager har vanskeligheter med å bruke Vannet og Mørket, mens alvene nesten mangler evnen til å bruke Ilden og Lyset. Til gjengjeld er de meget gode på sine egne felt.

Både drager og alver bruker magi til å forsvare seg, og da helst mot menneskene. Alver bruker også magi aktivt innen smedkunst, husbygging o.l. Drager derimot bruker magi meget sjelden.

Magi hos andre vesener

Det finnes mange dyr og vesener i Verden som har magiske egenskaper, eller som blir oppfattet som at de har det. Bl.a enhjøringer og storffer blir oppfattet som magiske da de er i stand til å snakke menneskenes språk.

Men hos de fleste dyr er det magiske kun en egenskap de har og ikke en bevisst handling.

Powered by WordPress