Zha'vu'Keldi Kraftens Verden

Magiske steder

De steder som blir kalt ‘magiske’ i Verden, er steder hvor man føler at Kraften er sterk og ‘ren’. Det er blitt sagt at i de tidligste Aldrer var alle steder i Verden ‘magiske’, men ved menneskenes komme ble disse ødelagt på grunn av deres evne til å spre Frykten de bar med seg i sine hjerter. Det er derfor mange av dem som tilegner sine liv til å søke ut og finne de steder i Verden som ennå er av den ‘rene’ Kraften.

Ofte blir disse stedene ansett for å være hellige, men for magikerne er dette steder hvor det er lettere å utføre magi.

Det er først og fremst alvene og dragenes boliger som blir ansett som ‘magiske’. Om dette er fordi deres tilstedeværelse har gjort dem det, eller om det er fordi de søker seg til slike steder, vites det svært lite om.

Andre steder som blir ansett som ‘magiske’, er steder som gjerne står urørt av menneskehånd, eller steder hvor sterk magi er blitt utført.

Men det stedet som blir sett på det mest ‘magiske’ av dem alle, er Kraftens Øy. Derfor er det mange magikere, men også dypt religiøse mennesker som forsøker å nå øya, men om de noengang har kommet dit, vites lite om.

Merknad:

Kraftens Barn bestrider at det var menneskene som ‘ødela’ Verden, men mener at det var dragene og alvene som sitter med ansvaret. Ordenen mener at de ikke ønsket å dele Kraften med menneskene og derfor stjal den fra Verden.

Både Måneordenen og Drageordenen har liknende teorier, men da er det henholdsvis dragene eller alvene som bærer skylden for at Verden ble ødelagt, men at hver ordens respektive guder har klart å bevare de stedene som ennå er ‘rene’.

Powered by WordPress