Zha'vu'Keldi Kraftens Verden

Spådomskunst

I spådomskunst blir kreftene Livet, Døden og Tiden brukt, og da helst Tiden. Navnet på Zvagah – Lizehil’Ofneh betyr “skjebne-seer” eller “å se skjebnen1

Det de som har evnen til å spå reelt sett gjør, er å se oppover og nedover tidsspiralen2, og slik kan de finne ut hva et menneske har gjort og kan komme til å gjøre. Det blir sagt at selve kunsten i dette er å skille hva som har skjedd og hva som vil skje.

De aller flinkeste innen spådomskunst kan se både langt bak og langt frem i tid, og det blir sagt at disse får hjelp av Tiden selv til å se.

Men de fleste som har evnen er ofte begrenset. Noen kan bare se forover, andre bare bakover. Noen kan ikke se noe av hva som vil skje deres nærmeste, mens andre har det helt motsatt.

Og de aller fleste av dem ser ingenting som har med dem selv å gjøre, hverken fremover eller bakover i tiden. Noen igjen får bare et glimt en gang i blant.

De fleste som har evnen holder det stort sett for seg selv, fordi spådomskunst er en av magiens mest utskjelte grener, da det finnes mange som påberoper seg evnen men som egentlig ikke har den.

Det er også mange som mener at det ikke kan komme noe godt ut av å vite noe om fremtiden, at en slik viten vil ødelegge valg man vil gjøre. Og av den grunn er spådomskunst rett og slett forbudt i mange land.

  1. Lizehil betyr egentlig «Livsvei» []
  2. se Tidsregning []

Powered by WordPress