Zha'vu'Keldi Kraftens Verden

Tidsberegning

Tiden er veldig viktig for menneskene, alvene og dragene. Og hvordan de beregner tiden henger nøye sammen med hvordan de oppfatter den.

De ser på tiden som en spiral og ikke som en rett linje. Grunnen er at de ser de samme årstider komme og gå hvert år, men det er likevel er ikke fjorårets vinter den samme som i år.

Det foreligger flere måter å beregne tid på i Verden. Dette er den mest utbredte:

Tiden blir regnet i Aldre (Ak’Toli) i en syklus på 12 Aldre som blir kalt en Tid (Toli). Hver Alder har 1000 år, og hver Alder har sin egen betydning og innflytelse.

Et år er på 364 dager og blir delt inn i fire årstider; Vårtiden (Toli’Ugarhien), Sommertiden (Toli’Siorien), Høstiden (Toli’Yitoien) og Vintertiden (Toli’Ultohien). Hver av disse årstidene har 90.dager, med en ekstra mellom den 45. og 46. dagen, som blir kalt henholdsvis for Vårdagen (Yclili’Ugahrien), Sommernatten (Ofektli’Siorien), Høstdagen (Yclili’Yitoien) og Vinternatt (Ofekli’Ultohien). Disse dagene er gjerne sett på som høytidsdager, med Vinternatt som den viktigste, da denne er markering av det nye året.

Eksempel på datoskriving:

56. Vinterdag, år 543 Månens Alder (fork. 56. vd, 543 M.A)

Det finnes også steder hvor de deler årstidene etter Månetider (Tol’Mahnien). Hver årstid har tre Månetider hver, hvor den første og siste har 30 dager, mens den siste Månetiden har 31.

Eksempel på datoskriving

5. dag i den andre av Vinterens Månetider, år 543 Månens Alder

En dag blir gjerne oppdelt i seks deler: Skyggetiden, Morgentiden, Dagtiden, Aftentiden, Kveldstiden og Nattetiden.

Dag- og Nattetiden vil etter vår beregning være på ca 8 timer, mens de andre er på ca. 5. Det er uansett vanlig å beregne dette etter solen, slik at Dagtiden er kortere på vinteren enn på sommeren.

Powered by WordPress