Zha'vu'Keldi Kraftens Verden

Hospagah

Hospagah betyr rett og slett tankespråk, og er evnen til å snakke med hverandre i tankene.

Det er først og fremst Dragene og verdens dyr som bruker dette språket, men det er også utbredt blant menneskene og alvene.

Sistnevnte bruker det stort sett når det er behov for stillhet, og blant menneskene er det først og fremst jegere og vakter som bruker tankespråk. Men også magikere bruker dette når de skal samarbeide.

Det blir sagt at det er umulig å lyve ved å snakke Hospagah, da det avdekker alle tanker, ønsker og følelser man har.

Men de som er virkelig gode på språket er i stand til skjule sine følelser, de er også i stand til å snakke med flere samtidig og å ‘overhøre’ eller ‘se’ andres samtaler.

De som kan dette, beskriver det gjerne som å se hvite stråler som strømmer mellom to eller flere personer.

Powered by WordPress