Zha'vu'Keldi Kraftens Verden

Skriftspråk

Dette er det mest utbredte skriftspråket i Verden, og på Zvagah blir det omtalt som Cobirilf’vu’Zreny – menneskenes skrifttegn. Grunnen er at det ble utviklet av munkene hos Måneordenen i slutten av Luftens 2. Alder, da de trengte et skriftspråk som var lett å skrive raskt og mye med. Samtidig mente de også at Alvenes skriftspråk, som tidligere ble brukt, var for hellig for dem.

Skriftspråket ble fort populært og er nå det skriftspråket som blir brukt av nesten alle i Verden.

Skrifttegn oversikt

Skriftspråket går på lyder, f.eks. må q leses som en kv/ kw-lyd og x som en ks-lyd. Dette er også grunnen til at det finnes flere tegn her enn i vårt vanlige alfabet. Det betyr at hvis dette skriftspråket hadde blitt brukt i norsk, så ville vi ha skrevet alle ord slik de høres:

Lyd eksempel

Skriftspråket har bl.a to tegn for y; et  for når y skal uttales med j-lyd og et for ren y-lyd:

y og j-lyder

I tillegg har skriftspråket et eget tegn for Zha – Kraften, som alltid skal brukes når det er snakk om Kraften. Hvis man skriver Zha med z-h-a vil det oppfattes som et ord som skal uttales som “Zha”:

Skrive Zha'vu'Keldi

(Zha’vu’Keldi)

Vedr. tegnet for f:

Når tegnet for f står sammen med tegnet for a, får f-tegnet en strek over seg for å skille de to tegnene:

Far

Tegnsetting

Tegnsetting

Stor bokstav markeres med en prikk over tegnet:

Stor og liten t

Dobbel bokstav med en bue over tegnet:

Dobbelt bokstav

Vanlige setninger vil se slik ut:

fil'yesi ilnje ye'Uxdi, ader Zha
(fil’yesi ilnje ye’Uxdi, ader Zha)

ac; fil'yesi ye'Uxdi
(ac; fil’yesi ye’Uxdi)

Powered by WordPress