Zha'vu'Keldi Kraftens Verden

Zha’vu’Pagah (Zvagah)

Zha’vu’Pagah betyr Kraftens Språk. Dette er det grunnleggende språket i Verden, og alle andre språk har blitt utviklet fra dette. Det sies at det ble gitt til alle Verdens skapninger av Kraften i Verdens Begynnelse, for at de alle skulle kunne forstå og snakke med hverandre.

Til vanlig blir språket omtalt som Zvagah, som da er en forkortelse for Zha’vu’Pagah. Enkelte steder blir det også bare omtalt som Pagah, til stor irritasjon for de folk og vesener som har Zvagah som morsmål, da ordet rett og slett betyr “språk”.

Språket blir snakket av alver og drager, selv om sistnevnte først og fremst holder seg til Hospagah.

Blant menneskene er det få folkeslag som snakker ren Zvagah, noen har utviklet dialekter av språket, mens andre har utviklet det så mye at det er snakk om egne språk. Ofte blir språket bare brukt i forbindelse med magi eller religiøse handlinger. Mange steder steder brukes det også bare i navn og i titler. Det finnes også land hvor språket er forbudt, dette enten av religiøse grunner, eller fordi det forbindes med magi.

Likevel henger språket igjen i mange ord og uttrykk blant menneskene. Det er da spesielt Wyto og Otyh som menneskene ofte bruker til å beskrive ondt og godt. Dette er også en grunn til de mange missforståelsene mellom mennesker, drager og alver, da de to sistnevnte bruker disse ordene i deres rette betydning. Menneskene bruker også endel hilsefraser fra Zvagah, uten å forstå hva disse egentlig betyr.

Powered by WordPress