Zha'vu'Keldi Kraftens Verden

Om Zvagah

Zvagah (Zha’vu’Pagah) er et språk som blir utviklet spesielt for denne fantasiverdenen, og det er Zvagah oversettelsene av titlene som står i kursiv på nesten alle sider.

Verdens Land - Turu’vu’Keldi

Når det er blitt brukt Zvagah i teksten, er også dette satt i kursiv.

Zvagah er egentlig en videreutvikling av et språk jeg lagde da jeg var 10 – 11 år gammel. Dette var oppbygd rundt noen “runer” jeg hadde laget, som skulle uttales på en annen måte enn våre vanlige bokstaver, og dermed ville vanlige norske ord få en helt annen ordlyd.

Jeg har altså brukt dette prinsippet for å lage nye ord ut fra norsk. Riktignok er ikke alle ordene i Zvagah laget på denne måten, mange av dem er valgt rett og slett fordi jeg likte lyden av ordet. Ordet for Kraften – Zha – er et eksempel på dette. Det samme er Wyto. Otyh er forøvrig Wyto skrevet baklengs hvor w er blitt byttet ut med h, rett og slett fordi jeg ikke likte lyden av otyw.

Språket er i stadig utvikling, og hvis du vil vite mer om dette språket, slik som gramatikk, oversettelser med mer, så kan du stikke innom bloggen om Zvagah – Kraftens Språk.

Powered by WordPress