Zha'vu'Keldi Kraftens Verden

Verdens Land

VerdenDet finnes mange land og riker i Verden og alle har sin egen kultur, historie, lover og skikker.

Fysisk sett er Verden delt opp i to store kontinenter, et i nord og et i sør. Likevel finnes det mange små og store øyer i de store havene som ikke er tilknyttet kontinentene.

Verden har også to poler som begge er dekket med is. Disse ligger henholdsvis helt i nordøst og sørvest av Verden.

Powered by WordPress