Zha'vu'Keldi Kraftens Verden

Øyrikene

Helt sørøst i Verden finner man Øyrikene. Som navnet tilsier er dette et hundretalls små og store øyer. Disse er fordelt mellom tre kongeriker ved navn Regniv, Negoks og Myrt. De har alle sitt hovedsete på de tre største øyene, og har fordelt resten av øyene etter hvor nærme de ligger hovedøyene.

Øyene består stort sett av skog, klipper, åker og steppeland. Og på grunn av beliggenhet, er det Myrt som har flest klippeøyer, Negoks som har mest skog og Regniv som har mest åker og stepper.

Dette er også et urolig område av Verden, og jordskjelv og vulkanutbrudd er ikke uvanlig. Men dette gjør også at det er umulig å fastslå akkurat hvor mange øyer det finnes her, da noen forsvinner i havet, mens nye med ett dukker opp og andre igjen kan bli delt i to.

Landene livnærer seg på handel med hverandre, og er også sterkt avhengig av denne handelen. Det eneste hvert land har nok av er fisk.

De har også lite eller ingen kontakt med andre land i Verden. Faktisk så anser de Øyrikene som hele Verden, og det at det skulle finnes landområder som er hundre ganger større en de største av øyene, finner de som rent sludder.
Det har likevel hendt at noen av fiskerne har turt å reise så langt nordover at de har sett litt av Sør Kontinentet, og deres fortellinger har vært til skrekk og advarsel for alle andre som ønsker å gjøre det samme.

Historie

Man antar at det nesten alltid har bodd folk her, men det er sterk uenighet om dette folket var mennesker eller storffer.
Menneskene mener at de har alltid har bodd her, mens storffene på sin side mener at øyene ble erobret av mennesker tidlig i Nattens 2. Alder.
Det er dessverre umulig å vite noe for sikkert da menneskene her aldri har vært særlig flinke til å skrive ned ting som har skjedd, og storffene er stolte av sin gode hukommelse og skriver derfor aldri noe ned, men forteller historien muntlig til neste generasjon.

Men hva man vet med sikkerhet, er de tre Kongerikene alltid har kranglet om hvilke øyer som tilhører hvor, og det er ikke til å komme fra at alle kart over Øyrikene er forskjellig fra rike til rike. Og det finnes også øyer som er delt i både to og tre, fordi man ikke har kommet til enighet om hvem øya tilhører.

Befolkning

Befolkningen på Øyrikene består av mennesker og storffer, i tillegg til at det også mange sjødrager har sitt hjem her.
Menneskene som bor her er kortvokste, lyse i huden og har både brunt og blondt hår. øynene er gjerne blå eller grønne. Ellers kommer de alle former, tykke og tynne, sterke og svakelige.

I tillegg til de vanlige menneskene, finner man også hekser her. Disse er røde eller svarte i håret, og har gjerne et gult eller rødt øye i tillegg til et normalt.

De samfunnsklassene som finnes blant menneskene er adelsklassen, handels- og arbeiderklassen og nederst på rangstigen, de Fattige. I tillegg har man også Tyver og Heksene her.

Språket som blir snakket av menneskene på Øyrikene blir gjerne oppfattet som ‘baklengs’ av de få utenforstående som har besøkt øyene.
Ellers snakkes det selvfølgelig storffisk her, mens sjødragene snakker Hospagah og Zvagah.

Det er heller ikke til å komme fra at storffene og sjødragene finner menneskene som bor her rett og slett dumme. Og det blir fortsatt kranglet høylytt om storffene og sjødragene er en del av befolkningen eller ikke, da mange mennesker anser dem fortsatt for å være henholdsvis dyr og fisk.

Styresett

Alle rikene har det samme styresettet, hvor Kongen sitter med all makt. Kongen har gjerne en rådgiver eller to, men disse har svært liten eller ingen makt i motsetning til mange andre steder i Verden.
Tronen går i arv til eldste sønn, eller eventuelt til Kongens eldste nevø. Det har med andre ord aldri vært noen regjerende dronning på noen av Øyrikene.

Religion

Menneskene her har aldri vært spesielt religiøse, men i de senere Aldrer har flere og flere begynte å tro på Kråkegudinnen, som storffene setter sin lit til.

Powered by WordPress