Zha'vu'Keldi Kraftens Verden

Islandet

Islandet er et lite landområde som ligger på grensen mellom Turchi og Skyggelandet ved Dragehavet. Landområdet har fått sitt navn fordi det alltid er dekket med is. Ingen vet hvorfor det er slik, og det vites svært lite om selve landområdet, da de fleste av de som har entret landet aldri har kommet tilbake.

Det finnes likevel mange spekulasjoner over hva som finnes i dette landet, og det har blitt studert mange skrifter av de få som er kommet tilbake. I disse skriftene blir det ofte snakket om Stor Magi, og landet blir derfor sett på som ett produkt av dette. Derfor går en av teoriene ut på at dette er en stor magikers hjem. Men denne teorien er blitt forkastet av de fleste, da det er umulig for ett menneske å leve evig. Likevel holder munkeordenen Kraftens Barn på denne teorien, da de oppriktig tror det er fullt mulig for ett menneske å få evig liv.

Andre teorier går på at dette landet skyldes en form for alve- eller dragemagi, og da helst det siste. Det blir påstått at det er blitt sett drager på himmelen her, og mange innenfor Drageordenen mener derfor at landet er hellig.

Likevel går den største teorien ut på at landet er gjennomsyret av ondskap, da det ofte er blitt skrevet at Kraften er vridd til det unaturlige i dette landet. Dessuten har også mange skrevet at de er blitt “bundet i sjelen” og at “frykten for at de skulle se mine tanker var ofte større enn motet til å rømme”. Hvem “de” er det aldri blitt skrevet om.

Det som likevel alle er enige om, er at Islandet er intet sted for ett vanlig menneske.

Powered by WordPress