Zha'vu'Keldi Kraftens Verden

Mørkland

Mørkland er et lite land som ligger øst for dragehavet. Landet grenser til Skyggelandet i nord og Tursikos i sør. Landet består stort sett av klipper og sletteland, men har også skog helt i øst, som utgjør en naturlig grense. Mørklenderne hogger ned denne skogen for å gjøre landet større, og tre er også deres største handelsvare.

Hovedstaden i landet heter Wirche, som ligger midt i landet på kysten til Dragehavet. Dette er også den eneste store byen i landet. Her holder Dronningen og hennes hoff til, og også den våpenkyndige delen av Dragekvinnene har sitt hovedsete her og disse utgjør også Dronningens Garde.

Mørkland har meget nære forbindelser til Turchi, dette først og fremst gjennom deres felles religiøse tro. Men også Mørklands eksportering av tre er nødvendig av Turchi, og Mørkland trenger Turchis gull for å overleve.

Historie

Mørkland er det yngste landet blant Nordvestlandene, og er drøyt tre tusen år gammel. Før den tid var Mørkland kun ødeland som ofte ble brukt som slagplass under de mange krigene mellom Turchi og TurSikos. Men under den siste store Dragekrigen, en krig Turchi holdt på å tape, dukket med ett dette folket som siden bosatte seg i landet opp, og vendte krigen til Turchis fordel.

Historiebøkene deres forteller også om ett omflakende folks leting etter et land. Og de mener selv at dragene ga dem deres land, som takk for deres utrettelige tro.

De viste seg snart å være et sterkt folk, og Mørkland reiste seg fort som nasjon og ble ett land å regne med på lik linje med alle de andre land i nordvest.

Befolkning

Menneskene i Mørkland er små og tynne. De er brungyldne i huden og har svart hår og øyne. De er meget stolte av natur, samtidig som de fleste er dypt religiøse. Av mange blir de sett på som nesten fantatiske.

Av samfunnsklasser i Mørkland finnes det en adelsklasse, en krigerklasse og en arbeiderklasse. Til sistnevnte hører alle fiskere, jegere, bønder og skogsarbeidere til. Men det finnes også meget fattige folk i Mørkland. Disse er tiggere og tyver. Men dette er en ting Mørklenderne selv benekter at finnes, selv om alle andre vet at de er der.

Det bor også Mørkalver i skogene her. Disse blir ikke regnet som en del av befolkningen, men noe som må utryddes og fjernes fra landet, da mørklenderne virkelig hater alver. Og dette er også hovedgrunnen til at de hogger skogene med rekordfart.

Styresett

I Mørkland er det Dronningen og hennes rådgiver(e) som sitter med all makt. Hennes makt er blitt gitt til henne gjennom Gudene (Dragene), og folket har derfor full tillit til henne.

Religion

Det er dragetroen som er statsreligion i Mørkland. Faktisk er alle andre religioner forbudt, og alle som ikke tror sterkt nok, blir enten sendt til Drageordenen eller Dragekvinnene for opplæring, og hvis ikke dette hjelper blir de kastet ut av landet eller drept.

Spesielle lover, normer og regler

Alle former for magi er forbudt i Mørkland. Dette fordi de mener alle god magi tilhører Dragene og alle ond magi stammer fra alvene, og ett hvert menneske som holder på med magi, prøver derfor å opphøye seg til en gud eller er besatt av alvene.
I praksis betyr ‘Magiloven’ som den kalles, at alle magikere blir drept, det samme gjelder også alle som er født med lilla øyne. å snakke Zvagah er også forbudt, da dette er magikernes språk.

Kvinnene har også all makt i Mørkland, og det er nedfelt ved lov at kvinner alltid skal ha det siste ordet.

Det er forbudt for alle andre religiøse ordner enn Drageordenen å entre landet.

Powered by WordPress