Zha'vu'Keldi Kraftens Verden

Skyggelandet

Skyggelandet grenser til Turchi og Islandet i vest og til Mørkland i sør. Det vites ikke hvor langt nord og østover dette landet strekker seg, da det ikke bor noen mennesker her.

Skyggelandet er ett steppeland, og det sies at det er hjemsøkt av onde ånder, de såkalte Skyggene og derav navnet på landet. Det sies også at det bor flokker av Dyremennesker her.

Både Turchi og Mørkland har forsøkt å gjøre dette landområdet til sitt eget, da det er ett godt jordbruksland og at det finnes store bestander av villrein her. Men alle forsøk på å befolke landet har blitt lagt i grus, da alle utsendinger enten har blitt gale, besatt av Skygger eller rett og slett blitt spist. Det har derfor blitt viktigere for både Turchi og Mørkland å sikre grensene mot landet enn å innta det. Og det blir generelt ment at intet menneske med vettet i behold vil entre dette landet.

Powered by WordPress