Zha'vu'Keldi Kraftens Verden

Sommerlandet

Sommerlandet er et lite land som består av en stor og tre små øyer, og ligger like vest for munningen til Dragehavet. Landet har dermed Turchi i nordøst og TurSikos i sørøst.

Hovedøya består stort sett av åkrer, enger og bjørkeskog. Landet er forholdsvis flatt og har ingen fjell. To av småøyene som ligger i nordvest, består stort sett av klipper, mens den siste øya som ligger i sørvest er lav og flat med en og annen knaus. Småøyene blir kalt henholdsvis Nordøyene og Sørøya.

Sommerlandet er kjent for sine lange somrer og milde vintre, og har fått sitt navn nettopp av denne grunn. Landet livnærer seg på dyrking av korn og lin, i tillegg til fiske og sauehold. Landet er likevel mest kjent for sin handel innen kunst, håndverk og klær.

Det finnes kun to store byer i Sommerlandet. Hovedstaden heter Ba’Sioreh – Sommerbyen – og ligger midt i landet, på hovedøyas høyeste punkt. Byen huser kongefamilien, landets universitet, flere museer og kunstner og lærerstanden.
Det er en vakker og solrik by, med brede brostensbelagte gater, flere parkanlegg og hvitkalkede murhus.

Den andre store byen i landet er havnebyen Wirchu, som ligger helt øst i landet. Byen ligger i ly av en bratt klippe, og er gjerne det første møtet besøkende får med Sommerlandet. Byen huser handelstanden, i tillegg til fyrstehuset Os’Javu. Sistnevnte har sitt slott på toppen av klippen. Men også de menneskene som ikke helt passer inn i resten av samfunnet, slik som Tyver, Gledespiker og Spillere.

Til tross for at man i mange år har forsøkt å bedre byens rykte, da den er Sommerlandet ansikt ut mot Verden, blir Wirchu sett på som landets skyggeside.

Sommerlandet huser også Kraftens Krigere og Voktere og Kraftens Tjenere. De førstnevnte holder til helt i nordvest, hvor de har sitt hovedsete. Dette er ett enormt parkanlegg som blir skjermet av en enorm hekk. Det er bare medlemmer av ordenen og spesielt inviterte gjester som har tilgang på området.

Kraftens Tjenere har sitt hovedsete på Sørøya.

Historie

Man vet ikke med sikkerhet når Sommerlandet ble grunnlagt, og man antar at det er det eldste landet av nordvestlandene, og kanskje i verden.

Sommerlandet har aldri vært direkte involvert i noen krig med andre land, selv om de religiøse ordenene i landet ofte har vært det. Landet har alltid forsøkt å holdt seg nøytralt, og har også fungert som meglere mellom andre land. Sommerlandet kan høste på seg en stor del av æren til at det i dag er en slags fred i Nordvestlandene.

Befolkning

Sommerlender - KvinneSommerlendingene er høye, tynne og grasiøse. De har melkehvit hud, blodrødt eller bronserødt hår og blå eller grønne øyne. De er meget stolte av sitt særegne utseende, og prøver derfor å holde befolkningen så ‘ren’ som mulig. Men det finnes likevel innslag fra andre folkeslag hos dem, mest pga religiøse ordenene i landet, men også pga handelen med andre land.

Sommerlandet er også ett av de få landene i Verden hvor Zvagah er morsmålet, noe de er meget stolte av.

Det finnes også Gull og Røddrager på Nordøyene, da disse har hekkeplass her. Også Sjøalvene har en liten landsby på den vestligste av øyene.

Menneskene i Sommerlandet ser på seg selv som kloke, lærde og høyt utviklet. De påberoper seg gjerne det at de var det opprinnelige folket i verden; direkte etterkommere av de alle første mennesker. De blir derfor sett på som en smule arrogante av andre mennesker.

Det finnes flere samfunnsklasser i Sommerlandet, hvor handelsstanden, bondestanden, lærerstanden og adelen er de viktigste. Men klasseskillene er ikke strenge, og ingenting hindrer folk i å gifte seg på tvers av klassene. Det blir også sagt at kongefamilien på en eller annen måte er i slekt med alle i landet.

Styresett

Kongen eller evt Dronningen sitter med den øverste makten i landet. I tillegg har de ett folkevalgt råd på femti mennesker, som er det egentlig styret i landet. Rådet blir kalt Landstyret, og det er valg hvert femte år.

Selv om de sitter med makten i landet, må alle deres vedtak likevel godkjennes av Kongen, og denne kan også overprøve eller oppheve lover og regler som er vedtatt av Landsstyret.

Religion

Det er Kraften som blir dyrket i Sommerlandet, på samme måte som hos Kraftens Krigere og Voktere. Dette har de gjort i uminnelige tider, og religionen er en viktig del av folks hverdag, og ligger også til grunn for all opplæring som skjer i landet.

Spesielle lover, normer og regler

På grunn av at landet er lite, med få mennesker, må man søke om lov før man kan gifte seg. Dette er for å unngå at folk som er i for nær slekt med hverandre får barn med hverandre.

Sommerlandet er det eneste landet i nordvest som har offentlige skoler, og alle beboerne er pliktige til å ta Grunnskolen som er på 5 år.

På grunn av religion og dragenes hekkeplasser på nordøyene er Kraftens Barn, Drageordenen og Måneordenen bannlyst fra landet, og vil bli drept hvis de entrer øya.

Alle barn skal ble gitt et navn ved en spesiell navneseremoni, hvor en person er valgt som navngiver. Seremonien er en meget alvorlig affære, da det navnet eller ordet navngiveren ytrer vil bli barnets navn. Det er viktig at navnet reflekterer hva man ønsker ut av barnets fremtid og hva slags person de ønsker at barnet skal bli.

Powered by WordPress