Zha'vu'Keldi Kraftens Verden

Turchi

Turchi betyr rett og slett Nordland, og landet ligger nord for Dragehavet og grenser til både Islandet og Skyggelandet i øst. Turchi har en lang kystlinje som består stort sett av uinntakelige klipper, og innlandet har høye fjell og dype daler. Det finnes ingen skog her, ved unntak av fjellbjørk i de sørligste områdene. Turchi er ett kaldt land med lange, strenge vintrer og korte, kalde somre. Turchi er likevel ett rikt land da det har mer enn nok av edle metaller og stener.

Turchis hovedstad heter Wirchi og er helt sør i landet. Det er en stor by med over 50 000 innbyggere. Wirchi er en havneby med utsikt over Dragehavet og er Turchis ansikt mot verden. Wirchi blir også kalt Den Gyldne By, og med rette, siden alle gater og hustak er belagt med gull. De menneskene som bor her, er de rikeste i landet. Her finner man alle fyrstehusene, men også en stor gruppe med handelsmenn. Også kongen har sitt slott her.

En dagsreise nord for Wirchi finner vi Ba’Illchu. Dette er Drageordenens hovedsete, og her finner man til enhver tid rundt 6000 menn og kvinner.

Lenger nordover i landet finner mann mange gruvelandsbyer, men ingen kan med sikkerhet si hvor store de er, siden de fleste av dem ligger under jorden, og det er få som har besøkt dem.

Turchi - Fjell

Historie

Man antar at det alltid har bodd folk i dette landområdet, og at de menneskene som bodde her utgjorde forskjellige stammer av det folket som blir kalt Fjellvandrerne. I historiebøkene står det at grunnlaget for landet ble lagt i den siste stammekrigen, hvor den seirende stammen ble herre over alle de andre.

Dette skal ha skjedd en gang tidlig i Solens 2.Alder. Og høvdingen av den seirende stammen skal ha tatt tittelen Konge av Turchi. Man vet ikke hvor sikkert dette er. Det eneste holdepunktet man har, er at Drageordenens grunnlegger Ad’Dycos omtalte sin oldefar som Turchis grunnlegger, og sin far som Kongen av Turchi. Man vet med sikkerhet at Drageordenen ble grunnlagt i år 173 i Solens 2.Alder.

Turchi har vært i krig mot TurSikos flere ganger gjennom årenes løp, mest på grunn av religiøse og politiske forskjeller, og de største av disse krigene blir omtalt som Dragekrigene i historiebøkene. Men i de siste par tusen årene har det hersket en slags fred mellom disse landene, selv om uenighetene mellom dem er fortsatt er store.

Befolkning

Menneskene som bor her høye, sterke og grovt bygd. De er blonde i håret og har blå, grå eller grågrønne øyne. Det finnes likevel innslag av mørkere farger og spedere vekst pga deres nære forbindelser til Mørkland.

Menneskene her fremstår gjerne som livsglade, til tider skjødesløse men blir likevel oppfattet som kloke når det virkelig gjelder. De er også godt beleste, og mange er dypt religiøse.

De har klare klasseskiller i Turchi, med en arbeiderklasse, en handelsklasse, en tjenerklasse og adelsklasse. Det er likevel ingenting som hindrer folk å gifte seg på tvers av klassene, bortsett fra at den med høyeste klasse må gå ned til den andres klasse. En fyrste vil altså miste sin tittel hvis han gifter seg med en kvinne fra handelsstanden.

I tillegg til den vanlige Turchikaner, har man munkene og prestene av Drageordenen, Dragekvinnene og Fjellvandrerne som en del av befolkningen.

Dragekvinnene utgjør også den Turchikanske hær, i tillegg til å være en gren av Drageordenen. Men hvis en krig skulle blusse opp vil også Dragemunkene bli en del av denne hæren.

Fjellvandrerne er ett folk det vites lite om. De ligner den vanlig Turchikaner, og noen mener de stammer fra de første menneskene som kom til landet, men som siden ble fordrevet opp i fjellene og nordover da det ble oppdaget gull i landet. De eneste gangene de blir sett er når de kommer sørover på vinteren for å handle med skinn.

I tillegg til menneskene bor det også drager i Turchi. Helt i nord finner man en koloni av Snødrager, mens i de sørlige fjellene bor en og annen Røddrage.

Styresett

Kongen og hans rådgiver sitter med makten i Turchi, og under dem er Dronningen, Kronprinsen/ Kronprinsessen og deres rådgivere. Likevel er det opprettet ett såkalt Landstyre i Turchi. Det ble opprettet for at Kongen skulle være i stand til å fatte de beste beslutningene for landet. I Landstyret sitter to representanter for hver stand og folkegruppe. Disse blir valgt hvert tiende år, og skal tale sin gruppes sak for Kongen. Landstyret har også ansvar for at de lover og regler Kongen har vedtatt blir iverksatt og fulgt.

Religion

Dragetroen er statsreligionen i Turchi. I praksis betyr dette at enhver som blir misstenkt for å ha en tro som ikke ærer drager, blir kastet på sjøen, utvist fra landet, drept eller satt i fengsel.

Spesielle lover, normer og regler

Det er forbudt å ta med seg mer gull enn til ‘personlig bruk’ ut av landet, da dette blir sett på som en del av landet, akkurat som jord, sten osv. Skal man ha med mer, må man ha spesielt løyve for dette med Kongens merke på.

Powered by WordPress