Zha'vu'Keldi Kraftens Verden

TurSikos

TurSikos betyr Skoglandet. Det ligger sør for Dragehavet og er det største landet i nordvest. Landet grenser til Mørkland i nord, Vestlandene og Fjellene i sør og til mørkalvenes land i øst. I vest grenser landet mot Storhavet, og har derfor en lang kystlinje. Landet består av bar og løvskog i nord og øst, og dyrket mark i sør. Landet har også mange fiskelandsbyer. Landet livnærer seg også på fiske sammen med jakt og jordbruk. Man skulle likevel trodd at landet drev med skogbruk siden over halve landet består av skog. Men skogen blir ansett som alvenes eiendom, og blir derfor ikke rørt, annet å forhindre at skogen vokser innover byene og tettstedene.

Midt i landet finner man TurSikos hovedstad heter Ba’vu’Ycli, Lysets By. Den ligger idylisk til i nordenden av den store innsjøen Lysets Sjø. Hovedstaden er en stor by og huser over 40 000 sjeler. Foruten Det Kongelige Slott finner man også alle fyrstehusene her. Byen huser også mange handelsmenn, men har også ett stort slumstrøk. Byen er nøye inndelt etter klasse. Og man vil finne adelsstanden og de rikeste av handelsstanden i øst, mens de fattige finner man i vest. Disse to klassene er skilt av en stor hovedgate som går rett gjennom byen og ender ved byens store handelstorg. Midt på dette torget finner man statuen av en ung vakker kvinne, som det blir påstått er eldre enn byen selv. Like utenfor byen i øst, finner man Kraftens Barns hovedsete. Dette er ett stort fort, som til alle tider huser rundt ti tusen mann. Like utenfor fortet finner man en landsby som huser De Sorte Kvinner, som er under Kraftens Barns beskyttelse.

Tre dagsreiser nord for hovedstaden i hjertet av skogen, finner man Ba’Liu. Dette er Måneordenes hovedsete, hvilket gjør byen til en av de største i landet. Det bor riktignok veldig få vanlige folk her, men med Månemunkene og nonnene bor det rundt 7000 mennesker i Ba’Liu.

Fire dagsreiser sørvest for hovedstaden finner man havnebyen Ba’Javu. Dette er Dommernes hovedsete. Det er hit alle som ønsker å lære kunsten å gjenkjenne hekser drar. Det finnes egne skoler for dette i denne byen. I tillegg er byen viktig innen handel med bl.a Vestlandene.

Helt i nord finner man havnebyen Wircha som ligger i ly av klippen som blir kalt Dragens Tann. Byen er ikke stor, men er likevel svært viktig i handelen med de andre landene i nordvest.

Dragens Tann - sett fra Dragehavet

Historie

Opprinnelig var TurSikos en samling av mindre kongeriker. Men i midten av Nattens andre Alder, klarte en mann ved navn Dirien å samle kongerikene i nord til ett stort land. Og han kalte seg selv Storkonge av TurSikos. Hans sønnesønn Djerac samlet resten av landet og kalte seg Keiser av TurSikos. Keiser Djerac degraderte alle de andre småkongene til fyrster eller grever alt ettersom han likte dem eller ikke. Derfor består TurSikos i dag av en samling mindre fyrstedømmer og grevskap.

Til tross for indre politisk uroligheter blir TurSikos i dag ansett som ett fredelig land. Men landet har opp gjennom historien vært preget av borgerkriger og av kriger mot andre land, da særlig Turchi og Mørkland. Dette grunnet sterk religiøs og politisk uenighet. TurSikos har også flere ganger forsøkt å innta Vestlandene i sør, men uten hell.

Befolkning

Menneskene i TurSikos kjennetegnes best ved sine brede ansikt og litt klumpete fremtoning. De er litt grovbygde og av middels høyde. De er lyse i huden, har brunt eller mørkt blondt hår og har grønne eller brune øyne. Menneskene i sør er litt høyere enn de i nord, men ellers så er det lite som skiller vanlige mennesker fra hverandre. Blant adelen derimot finnes det trekk fra andre folkeslag siden disse har en tendens til å gifte seg med adel fra andre land.Det er bl.a vanlig at Kongen gifter seg med en prinsesse fra Sommerlandet, noe som har gjort at kongefamilien er høyere og lysere enn andre.

Det er store klasseskiller i TurSikos. Man har adelen, handelsmennene, jegerne og fiskerne, bondestanden og til sist tiggerne, tyvene og Tjan’vu’Onyn. De forskjellige klassene blander seg meget skjelden med hverandre. Dette blir sett på som en slags synd. De eneste gangene dette skjer, er nå folk fra forskjellige kår søker seg til samme religiøse orden eller annen politisk gruppering. Men som oftest blir det ikke glemt hvor man egentlig kom i fra.

Av de grupperingene som er uavhengige av klasse, så er som tidligere nevnt Måneordenen og Kraftens Barn de to største av de religiøse ordnene i landet. Men Drageordenen, Kraftens Krigere og Voktere og Kraftens Tjenere godt representert i landet. Av andre grupperinger har man Dommerne som eneste virke er å finne hekser, og på den andre siden har man Vandrerne som kjemper i mot dem.

Menneskene som bor i TurSikos blir gjerne ansett som innsluttede, og kvinnene er generelt kuede, da bare det å si ett feil ord kan føre til at de blir dømt som hekser. Adelen og de høyere klassene er gjerne arrogante, og bryr seg lite om de vanlige menneskene i landet. De er også meget opptatte av makt, og er gjerne ganske så herskesyke, og de vet akkurat hvilken plass de har i samfunnet.

Det finnes også en liten koloni av Gulldrager i den eneste fjellkjeden i TurSikos, som ligger like øst for Lysets Sjø. Sør i landet finnes det også kolonier av Grønndrager. Det bor også Sjødrager i de store innsjøene i landet.

I skogene i øst bor det Mørkalver, og i de nordlige skogen fantes det flere byer som huset Høyalver. Men disse forsvant på mystisk vis for omkring fem hundre år siden. De nordlige skogene er på disse årene sakte men sikkert blitt inntatt av de fryktede Dyremenneskene som har gjort livet for skogens folk meget vanskelig, og har gjort at mange søker seg til de større byene i landet.

Styresett

Det er Kongen og hans rådgiver(e) som har den øverste myndighet i TurSikos. Under dem finner man generalen for Den Konglige Hær og ledere evt. andre representanter fra de religiøse ordenene, Dommerne, Vandrerne og representanter for alvene og dragene i landet. De står igjen over alle fyrster og grever i landet. Alle disse grupperingene har lovgivende makt, med unntak Dommerne. Men denne makten er innskrenket til deres eget område. Dette gjør at det er bare Kongen som kan fatte lover som gjelder for hele landet. Kongen kan også overprøve en lov satt av de andre grupperingene. En lov fattet av en av de forskjellige grupperingene trenger bare lederens underskrift for å gjelde, men loven kan gjelde utover den respektive grupperingen hvis Kongen eller hans rådgiver skriver under på den. En Kongelig eller TurSikosansk lov må derimot ha tre underskrifter, hvor minst en av dem må tilhøre Kongen eller hans rådgiver. For å oppheve en lov må man derimot ha underskriften til alle landets ledere. Derfor er det meget skjelden at lov blir opphevet i TurSikos, siden de fleste av lederene er sterkt uenige om det meste.

Fyrstene og grevene har ansvar for at lovene blir overholdt i sine respektive deler av landet. Derfor har også disse sine egne hærer. Men disse sorterer likevel under Den Kongelige Hær.

Religion

Den største religionen i landet er alvetroen. Men andre religøse retninger blir også praktisert her, som man kan se av de forskjellige grupperingene som finnes i landet.

Spesielle lover, normer og regler

I TurSikos er det hekselovene som er de mest sentrale. Disse lovene er så gamle at de har blitt en del av vanlig skikk og bruk hos landets befolkning.

Det er lov for en mann å ha tre koner i TurSikos. Loven stammer fra en konge som ikke klarte å velge mellom tre prinsesser da han skulle gifte seg.

Det er forbudt å drepe drager med mindre de gjør skade mot mennesker.

Powered by WordPress